Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2680. Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, stran 7433.

Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev
in
Sindikat bančništva Slovenije ter Sindikat Nove Ljubljanske banke, Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
skleneta
D O G O V O R
o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana 30. 9. 2009 odpovedalo Kolektivno pogodbo dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04 s spremembami), odpoved je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/09,
- da je odpovedana kolektivna pogodba s tem prenehala veljati 31. 12. 2009, uporablja pa se skladno s 145. členom odpovedane kolektivne pogodbe najdlje do 30. 6. 2010,
- da je namen oziroma interes pogodbenih strank sklenitev nove kolektivne pogodbe dejavnosti,
- da se pogajanja o novi kolektivni pogodbi niso pričela oziroma zaključila zaradi predhodne izdelave strokovnega modela novega plačnega sistema,
- da ta dogovor temelji na odločitvah organov pogodbenih strank, in sicer Nadzornega sveta ZBS ter Republiškega odbora SBS in Sveta SNLB, sprejetih na ločenih sejah dne 16. 6. 2010, ter da so za podpis dogovora pooblaščeni direktor Združenja in predsednika obeh sindikatov.
2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se uporaba odpovedane Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04, 112/04, 129/04, 71/05, 5/07, 107/08 in 19/09) podaljša do 31. 12. 2010.
3. člen
Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da se pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe pričnejo in potekajo skladno s časovnico, ki jo bodo sprejeli podpisniki kolektivne pogodbe ob podpisu tega dogovora oziroma najkasneje do konca junija 2010.
4. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da med potekom pogajanj nobena stran ne bo dajala ločenih izjav za notranjo ali zunanjo javnost.
Če se obe pogajalski strani tako dogovorita, se lahko med potekom pogajanj posreduje skupna izjava za javnost.
5. člen
Združenje bank Slovenije in Sindikat bančništva Slovenije se ob tem še dogovorita, da bo Sindikat bančništva Slovenije v primeru, če bo v pogajanjih dogovorjeno besedilo nove kolektivne pogodbe dejavnosti, kjer bo upoštevana tudi uskladitev za leto 2009, katere višino bosta stranki posebej dogovorili, pred podpisom nove kolektivne pogodbe dejavnosti umaknil predlog in s tem končal postopek v kolektivnem delovnem sporu zoper Združenje bank Slovenije (X Pd 4/2010).
Združenje bank Slovenije in Sindikat bančništva Slovenije se tudi dogovorita, da bosta oba predlagala preložitev naroka, razpisanega za dan 5. 7. 2010.
6. člen
Ta dogovor začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 7. 2010 dalje.
Dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. junija 2010
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, direktor
Dušan Hočevar l.r.
 
Sindikat bančništva Slovenije,
predsednik
Drago Jurenec l.r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske banke,
predsednik
Miran Marentič l.r.