Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2669. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun, stran 7399.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena ter v zvezi s prvim in drugim odstavkom 383.c člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazca za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun, od katerih se izračuna in odtegne davčni odtegljaj v skladu s prvim in drugim odstavkom 383.c člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10); navodilo za izpolnjevanje obrazca in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
Plačniki davka davčnemu organu predložijo obračun davčnega odtegljaja na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika in ki ga izpolnijo v skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Plačniki davka predložijo obračun davčnega odtegljaja iz prejšnjega člena v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2010.
Št. 007-304/2010/11
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-1611-0080
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance