Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2668. Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka, stran 7395.

Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) šteje za plačnika davka.
2. člen
Osebe, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 ne štejejo za plačnika davka, davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostavijo podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku navedenega člena šteje za plačnika davka. Podatke dostavijo po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si hkrati s plačilom dohodka.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2010.
Št. 007-305/2010/8
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-1611-0079
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance