Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2285. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6701.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 104/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukinja status javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 649/13, cesta, v izmeri 25 m2, vpisani pri vložku št. 1287 k.o. Miren, na njej pa pridobi lastninsko pravico Občina Miren - Kostanjevica.
II.
Občinska uprava naj na podlagi tega sklepa izda odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra, na podlagi katere bo mogoča vknjižba lastninske pravice v korist Občine Miren - Kostanjevica oziroma izbris zaznambe javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0018/2010-1
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.