Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2284. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica, stran 6700.

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08), prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter v skladu s sklepi krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
S tem odlokom se za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica določijo volilne enote v krajevnih skupnostih in število članov sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
2. člen
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti v svetu te krajevne skupnosti.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Bilje šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bilje se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Bilje, ki obsega naselje Bilje.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Kostanjevica na Krasu, ki obsega naselje Kostanjevica na Krasu.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Miren šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Miren se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Miren, ki obsega naselje Miren od hiš. št. 001 do hiš. št. 140 in hiš. št. 142, 142/a,b,c.
Volijo se 4 člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota Miren - Vrtoče, ki obsega naselje Miren hiš. št. 141, 142/d,e in od hiš. št. 143 do hiš. št. 271 ter naselje Vrtoče.
Volijo se 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Opatje selo šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Opatje selo se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Opatje selo, ki obsega naselja Lokvica, Nova vas in Opatje selo.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Orehovlje šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Orehovlje se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Orehovlje, ki obsega naselje Orehovlje.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Sela na Krasu šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sela na Krasu se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Sela na Krasu, ki obsega naselja Hudi Log, Korita na Krasu in Sela na Krasu.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Temnica šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Temnica se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Temnica, ki obsega naselje Temnica.
Volijo se 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota Lipa, ki obsega naselje Lipa.
Volita se 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota Novelo, ki obsega naselje Novelo.
Volita se 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti Vojščica šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vojščica se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Vojščica, ki obsega naselje Vojščica.
Voli se 7 članov sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2010-2
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.