Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2283. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 6700.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 108/06 – uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica se določijo naslednje tri volilne enote, v katerih se izvoli skupaj 15 članov občinskega sveta:
1. Volilna enota Miren, ki obsega naselji Miren in Vrtoče.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
2. Volilna enota Bilje, ki obsega naselji Bilje in Orehovlje.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
3. Volilna enota Kostanjevica na Krasu, ki obsega naselja Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Nova vas, Novelo, Opatje selo, Sela na Krasu, Temnica in Vojščica.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica v letu 2002 (Uradne objave v časopisu OKO, št. 19/02).
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2010-2
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.