Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2201. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, stran 6181.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, ki ga je izdelalo podjetje STRUKTURA d.o.o. Mirna peč.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne teden dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer 22. 6. 2010 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokoska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica« dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-0045/1999-3
Ivančna Gorica, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost