Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1926. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 5475.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) in 16. člena ter v povezavi z 10. členom Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski svet Občine Vransko na 23. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednica:  Brigita MIKLAVC, Vransko 179, 3305 Vransko
Namestnik    Miha PEČOVNIK, Vransko 95 B, 3305 Vransko
predsednice:
Članica:    Lidija GORIČAN, Brode 24 a, 3305 Vransko
Namestnik    Rafael UČAKAR, Vransko 157, 3305 Vransko
članice:
Članica:    Ludvika ČULK, Vransko 89, 3305 Vransko
Namestnica   Rafael NOVAK, Zajasovnik 14, 3305 Vransko
članice:
Član:      Boštjan SEMPRIMOŽNIK, Vransko 47, 3305
        Vransko
Namestnica   Brigita GOSAK, Prekopa 10 b, 3305 Vransko.
člana:
II.
Mandat komisije je štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0410/2010
Vransko, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.