Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1715. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, stran 5002.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana Občina Šmarje pri Jelšah določa naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah;
– okrogli steber pri Šmarskem hramu;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji
in na začasnih plakatnih mestih po sedežih krajevnih skupnosti.
Vsak organizator volilne kampanje ima pravico do namestitve enega plakata velikosti B2 na vsako od zgoraj navedenih mest.
Plakate na okroglih stebrih v Šmarju pri Jelšah in na začasnih plakatnih mestih namešča pooblaščena oseba občine, drugod pa vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan Vrhu in
– avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in ostalo oglaševanje in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v 1. členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah na stroške organizatorja. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 79/06).
Št. 03212-0032/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost