Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1464. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina, stran 4224.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK1) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišče Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92 z dne 29. 5. 1992) in Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/07 z dne 6. 4. 2007), se dopolni v členih, ki so navedeni v nadaljevanju tega odloka:
Druga alineja 2. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Meja teče po robu imenovane ceste oziroma po robovih mejnih parcel 331, 353, 336, 370 do objekta PTT (parc. 367), kjer se lomi proti severovzhodu in vključuje objekte na parcelah 368, 369 in 363, vzhodni del parcele 364 pa zopet objekte na parcelah 358 in 349, seka zdraviliški trg (parc. 353), cesto v Irje (parc. 371) in parcelo 300/1, do gozdne poti (parc. 293), ki jo vključuje, vse do ceste na Ivanov hrib (parc. št. 1796), tam se v stični točki obrne proti jugu, do stične točke s cesto Rogaška Slatina – Spodnje Sečovo (parc. 1797/1), do parcele 269/1, javno dobro in poteka proti severu do parcele št. 278, se obrne proti zahodu in poteka po severnem robu parc. 270 do parc. 261, se po njej obrne proti jugu in poteka ob zahodnem robu parc. 292, 293. Po južnem robu slednje se meja lomi proti zahodu, nato proti jugozahodu in seka parceli 894/1, 886/2, vključi parcele 886/3, 895, 886/1. 883, 880, del 873, parcelo 872/1 in dele parcel 881, 872/1 in 371, nakar se sklene v izhodiščni točki.«
Spremeni se tretja alineja 2. člena, in sicer:
»Velikost celotne površine ureditvenega območja je 203.140 m2 (20,31 ha).«
V tretjem odstavku 3. člena se od naštetih parcel izvzamejo naslednje: »290, 289, 287, 288, 291, 275, 277, 278, 284/2«.
V četrtem odstavku 3. člena se površina ožjega območja ureditve nadomesti s številko »23.200 m2«.
V osmi alineji 4. člena se izvzame besedilo »predvidene vila-bloke 120 m x 12 m«.
Črta se deveta alineja 4. člena v celoti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-002/2010-04
Rogaška Slatina, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost