Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1381. Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, stran 4036.

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. seji dne 31. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju občine, ki je z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici določeno kot oskrbovalno območje A.
2. Z dnem 1. 4. 2010 na območju iz 1. točke tega sklepa prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).
3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-1/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost