Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1209. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna, stran 3727.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – UOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) ter 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna (Uradni list RS, št. 87/99, 36/07, 96/09) se 12. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
M / 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M / 80.422 Drugo izobraževanje,
M / 80.10 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje,
M / 72.6 Druge računalniške dejavnosti,
M / 80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
M / 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
M / 80.101 Dejavnost vrtcev,
H / 50.51 Storitve menz,
I / 60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah,
C / 18.120 Drugo tiskanje,
C / 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G / 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G / 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
G / 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
I / 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
I / 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
J / 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J / 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
M / 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
N / 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N / 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N / 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N / 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N / 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N / 82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P / 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R / 90.010 Umetniško uprizarjanje,
R / 93.190 Druge športne dejavnosti,
S / 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost