Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna, stran 3727.

Na podlagi 6. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09) ter v skladu s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna
1. člen
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 57/03) se spremeni tako, da se v prvem odstavku 12. člena, za drugim stavkom dodata tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Na območju šolskih površin, igrišč ter površin vrtca je vodenje psov, z nadzorom ali brez nadzora, prepovedano. Na šolskih površinah, igriščih ter površinah vrtca se temu ustrezno namestijo opozorilne table. Ta prepoved ne velja za službene pse med opravljanjem dolžnosti in za pse vodiče slepih.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0013/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost