Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica, stran 2093.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08) in 10. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 29/07).
2. člen
V 19. členu se briše drugi odstavek.
3. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Za opravljanje posameznih nalog se lahko s posebnim odlokom ustanovi z eno ali več občinami organ skupne občinske uprave.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2010
Sodražica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.