Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

765. Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, stran 2181.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09), se za 3.a členom doda novi 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(določanje vrstnega reda za odločanje o podporah v primeru letnih omejitev obsega podpor)
Če prejme Agencija za energijo več vlog za odločbo o dodelitvi podpore za proizvodne naprave SPTE, izdaja odločbe o dodelitvi podpore do izpolnitve letne količinske omejitve ali omejitve nazivne električne moči za proizvodne naprave SPTE po vrstnem redu, kot so bile vložene popolne vloge.«.
2. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(obveščanje Agencije za energijo o predvidenih proizvodnih napravah SPTE)
(1) Sistemski operater distribucijskega omrežja najkasneje do 15. dne v mesecu sporoči Agenciji za energijo podatke za pretekli mesec:
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih naprav SPTE iz prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev,
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih naprav SPTE, ki jim je bilo izdano soglasje za priključitev.
(2) Agencija za energijo na svoji spletni strani enkrat na mesec objavlja podatke:
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE, ki jim je bilo v tekočem letu izdano soglasje za priključitev,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE po vrstah in velikostih, za katere je Agencija za energijo prejela popolne vloge za izdajo odločb o dodelitvi podpor,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE po vrstah in velikostih proizvodnih naprav, ki so predmet omejitve in ki jim je bila izdana odločba o dodelitvi podpore.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-4/2010/5
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2111-0031
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti