Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

764. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, stran 2181.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09), se za 3.a členom doda novi 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(določanje vrstnega reda za odločanje o podporah v primeru letnih omejitev obsega podpor)
Če prejme Agencija za energijo več vlog za odločbo o dodelitvi podpore za proizvodne naprave OVE, izdaja odločbe o dodelitvi podpore do izpolnitve letne količinske omejitve ali omejitve nazivne električne moči za proizvodne naprave OVE po vrstnem redu, kot so bile vložene popolne vloge.«.
2. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 14. člena se črtajo.
3. člen
Za 24. členom se doda novi 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(obveščanje Agencije za energijo o predvidenih proizvodnih napravah OVE)
(1) Sistemski operater distribucijskega omrežja najkasneje do 15. dne v mesecu sporoči Agenciji za energijo podatke za pretekli mesec:
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih naprav OVE iz vseh prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev,
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih naprav OVE, ki jim je bilo izdano soglasje za priključitev.
(2) Agencija za energijo na svoji spletni strani enkrat na mesec objavlja podatke:
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE, ki jim je bilo v tekočem letu izdano soglasje za priključitev,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE po vrstah in velikostih, za katere je Agencija za energijo prejela popolne vloge za izdajo odločb o dodelitvi podpor,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE po vrstah in velikostih proizvodnih naprav, ki so predmet omejitve in ki jim je bila izdana odločba o dodelitvi podpore.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-5/2010/4
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2009-2111-0299
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti