Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

313. Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-C), stran 1089.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 2010.
Št. 003-02-11/2009-21
Ljubljana, dne 5. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O TAJNIH PODATKIH (ZTP-C)
1. člen
V Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo) se prvi in drugi odstavek 22. člena spremenita tako, da se glasita:
»Dovoljenja za dostop osebe do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO izdajajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za obrambo, ter Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ministrstvu, pristojnem za obrambo, ali Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, dovoljenje izda, skladno z določili tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, minister, pristojen za notranje zadeve, oziroma minister, pristojen za obrambo, oziroma direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. O izdaji dovoljenja obvestijo nacionalni varnostni organ.«.
2. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda »Policija« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, od Policije prevzame vse nerešene zadeve za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in izdajo varnostnih dovoljenj organizacijam.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 040-05/09-45/21
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EPA 691-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti