Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

132. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, stran 411.

Na podlagi četrtega odstavka 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in v zvezi s 30. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep), ki se uporabljajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/32/ES z dne 5. aprila 2006 o učinkoviti rabi končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 64).
(2) Pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi način ugotavljanja porabe obnovljivih virov energije in ugotavljanja zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.
2. člen
(metode za določanje prihrankov)
(1) Metode za določanje prihrankov energije (v nadaljnjem besedilu: metode), doseženih s posameznimi ukrepi, ter način ugotavljanja porabe obnovljivih virov energije in ugotavljanja zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida so določeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Trajanje učinkov in minimalne zahteve za povečanje energetske učinkovitosti so za posamezne ukrepe določeni v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za ukrepe, navedene v Prilogi II tega pravilnika, za katere s tem pravilnikom metode niso določene, se prihranke energije, porabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida določi na osnovi metod, ki jih predhodno potrdi Ministrstvo za gospodarstvo.
3. člen
(emisijski faktorji)
Emisijski faktorji za določanje zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida, doseženega s posameznimi ukrepi, so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-257/2009
Ljubljana, dne 11. januarja 2010
EVA 2010-2111-0025
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti