Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5198. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., stran 15590.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 39/06 in Uradni list RS, 70/08) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
1. člen
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/01), se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju v upravljanje in najem brez javnega razpisa proti plačilu dogovorjene najemnine. V najem se oddaja zgolj infrastruktura za individualno komunalno rabo.
Infrastruktura je namenjena opravljanju dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji najema in obseg dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso gospodarske javne službe, se določijo s posebnimi najemnimi pogodbami, ki jih podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni in potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, občine ne smejo prodati, zastaviti ali kako drugače odtujiti. Prav tako to premoženje ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0006/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.