Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5188. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010, stran 15581.

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 18. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Odranci za leto 2010, ki znaša:
– zazidana stavbnega zemljišča 0,000247 €,
– nezazidana stavbna zemljišča 0,000046 €.
2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za stanovanjske objekte se upošteva 110 točk, za poslovne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče v obrtni coni 60 točk.
3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 (Uradni list RS, št. 118/08).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 138-18/2009
Odranci, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.