Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5186. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci, stran 15580.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10 in 33/07 – ZPNačrt) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 18. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96, 39/02) se v 5. členu doda deveta alinea, ki glasi:
»– obratovanje fitnes objektov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 136-18/2009
Odranci, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.