Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5131. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010, stran 15422.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 27/08 in 76/08) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 91/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2010, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenega otroka znaša 300 EUR. V primeru da je novorojenec tretji ali nadaljnji otrok v družini, prispevek znaša 500 EUR.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja eden od staršev s predložitvijo pisne vloge pri občinski upravi Občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2010, oziroma do 28. 2. 2011, če je otrok rojen po 1. 12. 2010.
V primeru, da se uveljavlja pravica do višjega prispevka iz 4. člena tega sklepa, se kot tretji ali nadaljnji otrok v družini šteje vsak otrok, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot novorojenec.
6. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
7. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi novorojenca.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 121-0043/2009
Žirovnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost