Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5127. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2010, stran 15408.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2010
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2010.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2009 810,35 EUR.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 113,45 EUR na m2 koristne stanovanjske površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 51,05 EUR/m2 (45%),
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni) rabi 62,40 EUR/m2 (55%).
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega naselja, Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09).
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave.
Št. 422-0018/2009
Žirovnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost