Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5072. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 15128.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za LIKO Liboje, ki ga je pod št. projekta UP 07-030 izdelala Mojca Kalan Šabec s.p.; Šabec Kalan Šabec-Arhitekti, iz Ljubljane.
II.
V ureditveno območje so vključena zemljišča naslednjih parc. št.: 196/2, 196/3, 196/4 – del, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 196/11, 197, 198, 200/1, 200/2, 202/10 – del, 202/8, 204/2 – del, 204/3 – del, 204/4, 204/5, 123/1 – del,123/2 – del, *35/2, 1008/3, 1008/4 in 1010/1 – del, vse k.o. Liboje.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Liboje. Javna razgrnitev bo trajala od 1. 2. 2010 do 3. 3. 2010. V času javne razgrnitve bo dne 10. 2. 2010 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Liboje.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Liboje ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2004-2/3
Žalec, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.