Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4589. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, stran 14090.

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08, 83/09) in Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) sklepajo stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije in
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo
kot predstavnika delodajalcev
ter
– ZSSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
– Neodvisnost KNSS – Sindikat kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije in
– SKGIPS – KS 90
kot predstavniki delojemalcev
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
1. člen
Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka 1. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) se povečajo za 2,3 odstotka in od 1. 8. 2009 dalje znašajo v EUR za polni delovni čas:
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|Tarifni razred  | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|I.        |    374,60|    411,28|    461,42|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|II.        |    417,05|    452,41|    507,54|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|III.       |    462,76|    503,99|    566,30|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|IV.        |    517,42|    563,52|    633,19|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|V.        |    583,01|    634,96|    713,45|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|VI/0.       |    655,89|    714,33|    802,64|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|VI/1.       |    710,53|    773,86|    869,52|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|VII/0.      |    797,99|    869,11|    976,53|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|VII/1.      |    863,59|    940,54|   1.056,79|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|VIII.       |   1.009,33|   1.099,29|   1.235,17|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
|IX.        |   1.136,85|   1.238,16|   1.391,23|
+------------------+--------------+-------------+--------------+
Vrednosti najnižjih osnovnih plač v gornji tabeli pomenijo uskladitev veljavnih vrednosti z rastjo življenjskih stroškov za leto 2009. V zneskih niso všteti uskladitveni dodatki iz let 2004 in 2005, ki so jih bili delodajalci dolžni vključiti v osnovne plače v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 95/07) najkasneje pri obračunu plač za april 2008 (izplačilo v maju 2008). Delodajalci so dolžni pri primerjavi in usklajevanju osnovnih plač zaposlenih z najnižjimi osnovnimi plačami po tej kolektivni pogodbi upoštevati tudi te uskladitvene dodatke, in sicer na enak način in v enakem deležu, v kakršnem so jih prenesli v osnovne plače zaposlenih.
2. člen
K 1. točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.
3. člen
Besedilo 4. in 5. točke 79. člena Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) se spremeni tako, da se glasi:
4) Pogodbene stranke se o višini najnižjih osnovnih plač in o politiki plač po tej kolektivni pogodbi za naslednje leto dogovorijo najpozneje do konca tekočega leta. Pri tem kot podlage upoštevajo uradne podatke Statističnega urada RS o rasti cen življenjskih potrebščin in napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, lahko pa tudi ekonomsko stanje v dejavnosti.
5) V skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka so posamezni delodajalci dolžni s sindikati pri delodajalcu dogovoriti politiko plač za naslednje leto, pri čemer poleg osnov iz prejšnjega odstavka upoštevajo stanje in ekonomske kazalce družbe.
4. člen
Najnižje osnovne plače iz 1. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) od 1. 1. 2010 naprej znašajo v EUR za polni delovni čas:
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|Tarifni razred | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|I.       |    450,00|     500,00|    595,00|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|II.       |    500,99|     550,01|    654,48|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|III.      |    555,90|     612,72|    730,25|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|IV.       |    621,56|     685,10|    816,50|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|V.       |    700,34|     771,94|    919,99|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|VI/0.      |    787,90|     868,43|   1.034,99|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|VI/1.      |    853,55|     940,80|   1.121,25|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|VII/0.     |    958,60|    1.056,59|   1.259,25|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|VII/1.     |   1.037,40|    1.143,43|   1.362,74|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|VIII.      |   1.212,48|    1.336,42|   1.592,75|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|IX.       |   1.365,67|    1.505,27|   1.794,00|
+----------------+--------------+---------------+--------------+
V gornjih zneskih je že upoštevan prenos uskladitvenih dodatkov iz leta 2004 in 2005.
V primeru, da je zaradi uvedbe novih zneskov NOP iz prejšnjega odstavka pri delodajalcu potrebna sprememba plačnega sistema, se morata delodajalec in sindikati pri delodajalcu o tem dogovoriti tako, da bo omogočeno izplačilo plač na podlagi novih zneskov najpozneje s plačo za marec 2010 (izplačilo v aprilu).
5. člen
(1) Na osnovi sprememb iz 4. člena tega aneksa se Priloga II/2 Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) spremeni tako, da se glasi:
(2) Na osnovi sprememb iz 4. člena tega aneksa se Priloga II/3 Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) spremeni tako, da se glasi:
(3) Na osnovi sprememb iz 4. člena tega aneksa se Priloga II/4 Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) spremeni tako, da se glasi:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta aneks stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegove določbe pa se uporabljajo, kot sledi:
– določbe 1. člena od 1. 8. 2009,
– določbe 2., 3., 4. in 5. člena od 1. 1. 2010.
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
Podpisniki:
 
Predstavniki delojemalcev:
 
– ZSSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Predsednik:
Tomaž Kumer l.r.
 
– KNSS – Neodvisnost – Sindikat kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije
Predsednik:
Ernest Tekalec l.r.
 
– SKGIPS – KS 90
Predsednik:
Ostoja Šokčevič l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije
Predsednik Upravnega odbora:
Marjan Mateta l.r.
 
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo
Predsednik odbora sekcije:
Franc Guštin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 9. 12. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-10/2005/8 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 20/2.

AAA Zlata odličnost