Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar, stran 14193.

Na podlagi 10. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 6. člena Statuta Občne Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar
1. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko pa tudi namestnik odgovornega urednika. Člane uredništva in odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Sodražica na predlog župana, in sicer za dobo štirih let.«
2. člen
Spremeni se 16. člen, ki se po novem glasi:
»Vsi člani programskega sveta so za udeležbo na seji plačani skladno s pravilnikom Občine Sodražica, ki ureja plačila članov občinskih organov.
Uredništvo in lektor za opravljeno delo prejmejo honorar, ki ga s Sklepom o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar predlaga župan, sprejme pa občinski svet.«
3. člen
Župan Občine Sodražica v roku 6 mesecev po objavi tega odloka poda občinskemu svetu predlog za imenovanje članov uredništva in odgovornega urednika.
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 92002-1/04
Sodražica, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.