Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009

Kazalo

4563. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, stran 14048.

Na podlagi 33. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 in 66/07) Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklepa
A N E K S
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
1. člen
V kolektivni pogodbi se v prvem odstavku 27. člena črta besedni niz »ter opisati razlike med posameznimi ponudbami«.
2. člen
Določbe Pokojninskega načrta in Pravil Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence se uskladijo s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), in sicer v delu, ki se nanaša:
– na izjavo o naložbeni politiki (298.a člen ZPIZ-1),
– na obveščanje članov ZVPSJU (298.b in 298.c člen ZPIZ-1),
– na obveznost upravljavca v primeru, ko dejansko čista vrednost sredstev sklada ne dosega zajamčene vrednosti sredstev sklada (322. člen ZPIZ-1).
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-3/2008/21
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
EVA 2009-3111-0089
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Irma PAVLINIČ KREBS l.r.
ministrica
 
dr. Ivan SVETLIK l.r.
minister
 
REPREZENTATIVNI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan HRIBAR l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH ORGANOV SLOVENIJE
Drago ŠČERNJAVIČ l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko PRAH l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan MIŠČEVIČ l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko VUKADINOVIČ l.r.
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimi ŠTRUKELJ l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI
Jelka MLAKAR l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro HVALICA l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris MAZALIN l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Leon PILINGER l.r.
 
NEODVISNI SIDNIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE
Dr. Tomaž SAJOVIC l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter KOSMAČ l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana ŽITNIK
NI PODPISAL
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
NEODVISNOST – KNSS
Milan ŠTIMEC l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija CEVC
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 10. 12. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-4 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 23/1.

AAA Zlata odličnost