Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4505. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, stran 13927.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
1. člen
Ta uredba določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
2. člen
(1) Faktor prilagoditve višine cestnine za vozila emisijskega razreda EURO III znaša 0,875, za vozila emisijskega razreda EURO IV in več pa 0,775 glede na višino cestnine, določeno s Sklepom o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 30/09; v nadaljnjem besedilu: sklep o določitvi višine cestnine).
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja le pri cestninjenju, kot je določeno v tretjem odstavku 14. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08).
3. člen
Faktor prilagoditve višine cestnine v nočnem času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj znaša 0,9 glede na višino cestnine, določeno s sklepom o določitvi višine cestnine, in velja za vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ki ne uveljavljajo prilagoditve višine cestnine glede na emisijski razred vozila EURO III in več.
4. člen
Najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., uskladi cenik cestnin za cestninske ceste, ki jih upravlja, s to uredbo.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom veljavnosti cenika cestnine iz prejšnjega člena.
Št. 00721-25/2009/5
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-2411-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister