Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3986. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, stran 12163.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) in Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03 in nadaljnji) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev Slovenije in GZS – Združenje za promet in zveze
ter
kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana
A N E K S št. 3
h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
Spremeni se šesti odstavek 55. člena Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, tako da se po novem glasi:
»Dodatek za nočno delo pripada delavcem za delo v času med 23. uro in šesto uro naslednjega dne.«
2. člen
Za šestim odstavkom 55. člena Kolektivne pogodbe se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se delavcem, ki med 22. uro in šesto uro naslednjega dne delajo nepretrgoma najmanj 5 ur, obračuna dodatek za nočno delo že od 22. ure naprej.«
3. člen
Sprememba Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, dogovorjena s tem aneksom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 naprej.
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
 
ZZZS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
 
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednica
Veronika Ermenc l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
Podpredsednik upravnega odbora
Jože Baškovič l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 28. 10. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-6 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 43/1.