Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3832. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11673.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popravek) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 16. redni seji dne 15. 10. 2009 sprejel
S K L E P
I.
Spodaj navedenim nepremičninam vpisanim v:
vložek št. 730, k.o. Zg. Ščavnica
+------------------+--------------------------+----------------+
|1002/1      |POT            |      2456|
+------------------+--------------------------+----------------+
|999/1       |CESTA           |      9464|
+------------------+--------------------------+----------------+
 
vložek št. 213, k.o. Kremberk
+------------------+--------------------------+----------------+
|347/2       |POT            |      3656|
+------------------+--------------------------+----------------+
|347/3       |CESTA           |      1443|
+------------------+--------------------------+----------------+
|355        |POT            |       991|
+------------------+--------------------------+----------------+
 
vložek št. 121, k.o. Krivi Vrh
+------------------+--------------------------+----------------+
|189/1       |POT            |       683|
+------------------+--------------------------+----------------+
 
vložek št. 471, k.o. Zg. Ročica
+------------------+--------------------------+----------------+
|1031       |CESTA           |      7893|
+------------------+--------------------------+----------------+
|1023/2      |POT            |      6095|
+------------------+--------------------------+----------------+
 
vložek št. 129, k.o. Žice
+------------------+--------------------------+----------------+
|509/5       |CESTA           |      3050|
+------------------+--------------------------+----------------+
|382/4       |POT            |      3872|
+------------------+--------------------------+----------------+
|518        |CESTA           |      1231|
+------------------+--------------------------+----------------+
|424/2       |CESTA           |      2434|
+------------------+--------------------------+----------------+
 
vložek št. 326, k.o. Žice
+------------------+--------------------------+----------------+
|580        |VODOTOK          |      1906|
+------------------+--------------------------+----------------+
|572/15      |CESTA           |       79|
+------------------+--------------------------+----------------+
|572/10      |CESTA           |       245|
+------------------+--------------------------+----------------+
ki so vknjižene kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in jo pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47801-001/2009
Sv. Ana, dne 15. oktobra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost