Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3559. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 10915.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3, 45/08), ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 26. redni seji dne 30. 9. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Komen v sestavi:
Predsednik:    Rada Lilić, Komen 118d, 6223 Komen
Namestnik:    Marino Pangos, Brestovica pri Komnu 44,
         6223 Komen
Član:       Nataša Grmek Prelec, Tupelče 8c, 6222
         Štanjel
Namestnik:    Mateja Hočevar, Štanjel 39, 6222 Štanjel
Član:       Ester Tomažinčič, Komen 145, 6223 Komen
Namestnik:    Uroš Grmek, Štanjel 115, 6222 Štanjel
Član:       Ivan Uršič, Komen 31, 6223 Komen
Namestnik:    Tatjana Čigon, Hruševica 29, 6222 Štanjel.
2.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-12/2009-3
Komen, dne 30. septembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.