Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3346. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10297.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06 in 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 22. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se zemljiščem s parc. št. 1703/4, neplodno, v izmeri 236 m2, k.o. Doslovče, parc. št. 1703/5, dvorišče, v izmeri 150 m2, k.o. Doslovče, in parc. št. 1707/4, dvorišče, v izmeri 18 m2, k.o. Doslovče, ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žirovnica.
Zemljišča iz prejšnjega odstavka tega člena postanejo last Občine Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost