Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3336. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 10279.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 9. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Normativne cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren - Kostanjevica od 1. 10. 2009 dalje znašajo:
+-------------------------------------------+------------------+
|         Program         |Normativna cena v |
|                      |    €     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let    |   481,48   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let  |   385,18   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 1 |   308,14   |
|do 3 let                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
+-------------------------------------------+------------------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let    |   371,57   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let  |   297,25   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program brez kosila       |   237,80   |
|starost od 3 do 6 let           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
+-------------------------------------------+------------------+
|Dnevni program kombinirani oddelek     |   401,57   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program kombinirani oddelek   |   321,26   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program brez kosila kombinirani |   257,03   |
|oddelek                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
2. člen
Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova za obračun plačil staršev v 1. starostnem obdobju, znašajo:
+-------------------------------------------+------------------+
|         Program         |Osnova za obračun |
|                      |plačil staršev v €|
+-------------------------------------------+------------------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let    |   446,47   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let  |   357,18   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program brez kosila       |   285,74   |
|starost od 1 do 3 let           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
3. člen
Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova za obračun plačil staršev v 2. starostnem obdobju, znašajo:
+-------------------------------------------+------------------+
|         Program         |Osnova za obračun |
|                      |plačil staršev v €|
+-------------------------------------------+------------------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let    |   352,08   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let  |   281,66   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Poldnevni program brez kosila       |   225,33   |
|starost od 3 do 6 let           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
4. člen
Stroški živil v cenah programov znašajo 38,94 € mesečno (dopoldanska malica 11,63 €, kosilo in popoldanska malica 27,31 €) oziroma 1,77 € na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje.
Št. 007-0009/2009-1
Miren, dne 9. septembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.