Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3174. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina, stran 9641.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel
O D R E D B O
o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
1.
Na območju mesta Nova Gorica se plača parkirnina na naslednjih javnih površinah, označenih z modro barvo in opremljenih z ustrezno signalizacijo:
1. Trg E. Kardelja: pred upravno zgradbo Mestne občine Nova Gorica in pred zgradbo Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.
2. Kidričeva ulica:
– vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do vhoda v poslopje Pošte Slovenije,
– zahodna stran ulice od vhoda k spomeniku Franceta Bevka do križišča z ulico Zorka Jelinčiča,
– parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe Okrajnega sodišča Nova Gorica.
3. Ulica Tolminskih puntarjev: parkirna mesta na južni strani ulice pred stavbo SKB.
4. Ulica Gradnikove brigade:
– parkirišče med stavbo Kulturnega doma, poslovno stavbo in robovi cestišča,
– zahodna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstvenim domom do križišča z Rejčevo ulico,
– parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z Ulico Gradnikove brigade.
5. Rejčeva ulica: severna stran ulice od uvoza na parkirišče za zdravstvenim domom do križišča s Cankarjevo ulico.
6. Parkirišče z vhodom iz Kidričeve ulice med stavbo stanovanjskega bloka Kidričeva 18 in stavbo Davčnega urada Nova Gorica.
7. Gregorčičeva ulica: od križišča z ulico Tolminskih puntarjev prva štiri parkirna mesta na levi strani ulice.
2.
Parkirnina se plačuje vsak dan med 8.00 in 16.00 uro razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
3.
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 58/05).
4.
Ta odredba stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje.
Št. 371-149/2009
Nova Gorica, dne 7. septembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost