Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3160. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, stran 9621.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1) in 9. člena Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom (Uradni list RS, št. 78/06) ter v povezavi s četrtim odstavkom 29. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3, 102/07) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki
1. točka
V Navodilu za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki (Uradni list RS, št. 122/06; v nadaljnjem besedilu: Navodilo) se 2. podtočka 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. kvalificirano digitalno potrdilo: je kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA, SIGEN-CA, POSTARCA, HALCOM oziroma ACNLB, ki je izdano v skladu z določbami Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu;«
2. točka
V 2. podtočki 3. točke Navodila se črta besedilo »overitelja SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA«.
3. točka
V četrtem odstavku 5. točke Navodila se besedilo »Priloga 1« nadomesti z besedilom »struktura datoteke je objavljena na spletni strani Banke Slovenije«.
4. točka
V drugem odstavku 8. točke Navodila se besedilo »Priloga 2« nadomesti z besedilom »struktura datoteke je objavljena na spletni strani Banke Slovenije«.
5. točka
Priloga 1 in Priloga 2 Navodila se črtata.
6. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. septembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner
Banke Slovenije