Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2009 z dne 7. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2009 z dne 7. 9. 2009

Kazalo

3147. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, stran 9587.

Na podlagi 5. člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 65/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe
1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 65/09) se v drugem odstavku 3. člena črtata prva in šesta alinea, na koncu pete alinee pa se vejica nadomesti s piko.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se v tretji alinei črta besedilo »s preverjanjem dokumentacije kreditov«.
3. člen
V drugem odstavku 24. člena se številka »2009« nadomesti z besedama »tekočega leta«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se beseda »sklenitve« nadomesti z besedama »prejema sklenjene«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-60/2009/4
Ljubljana, dne 7. septembra 2009
EVA 2009-1611-0149
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik