Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3058. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona, stran 9357.

Na podlagi 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 127/06), v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 83/03 in 61/05) ter v skladu s prvim odstavkom 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15. 10. 2006 – uradno prečiščeno besedilo STATUT-UPB1 in 47 z dne 1. 12. 2008), prvim odstavkom 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007), prvim odstavkom 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) so: Občinski svet Občine Gornja Radgona na 20. redni seji dne 6. 7. 2009, Občinski svet Občine Radenci na 20. redni seji dne 9. 6. 2009 in Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji dne 12. 8. 2009 sprejeli
O D L O K
o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom Občina Gornja Radgona, Občina Radenci in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici pripajajo javni vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, Maistrov trg 2, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: prevzeti zavod) k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova ulica 1, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: prevzemni zavod).
Zaradi neizpolnjevanja prve alinee 13. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 83/03 in 61/05) so prenehali obstajati pogoji za nadaljnji obstoj Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, Maistrov trg 2, kot samostojne pravne osebe.
Občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, kot ustanoviteljice Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, s tem odlokom Osnovni šoli dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, ukinjajo status samostojnosti.
2. člen
Prevzeti zavod od 1. 9. 2009 dalje deluje v okviru prevzemnega zavoda, katerega edina ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona, kot: Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona (v nadaljevanju: podružnična šola).
Šolski okoliš podružnične šole zajema območje občin: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici bodo od 1. 9. 2009 dalje dejavnost podružnične šole sofinancirale v skladu s posebno pogodbo in v naslednjih deležih:
– Občina Gornja Radgona                42,89%,
– Občina Radenci                   25,06%,
– Občina Apače                    18,14%,
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici           13,91%,
-------------------------------------------------------------
Skupaj                        100,00%
3. člen
S 1. 9. 2009 se nepremično in premično premoženje ter vse pravice, obveznosti in sredstva iz prevzetega zavoda prenesejo na prevzemni zavod.
Občine zagotavljajo za delovanje podružnične šole sredstva, ki so prevzetemu zavodu že dana v upravljanje.
Prevzemni zavod s 1. 9. 2009 prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu.
4. člen
Prevzeti zavod preneha poslovati kot samostojni zavod z 31. 8. 2009.
5. člen
Prevzemni zavod vstopa v pravni promet namesto prevzetega zavoda s 1. 9. 2009.
6. člen
Razmerja med prevzemnim in prevzetim zavodom se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona.
7. člen
Ravnatelj prevzemnega zavoda je dolžan poskrbeti za vpis izbrisa prevzetega zavoda iz razvida zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.
Ravnatelj prevzemnega zavoda je dolžan poskrbeti za vpis sprememb podatkov po tem odloku v sodni register, v skladu s predpisi.
8. člen
Z dnem sprejetja tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-3/2008-U103
Gornja Radgona, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Radenci, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Radenci
Mihael Petek l.r.
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 12. avgusta 2009
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti