Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2932. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, stran 8884.

Na podlagi 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
1. člen
V Pravilniku o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 31/08) se obrazec DP-1 nadomesti z novim Obrazcem DP-1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazec N-1 se nadomesti z novim obrazcem N-1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazec DP-4 se nadomesti z novim obrazcem DP-4, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V tretjem odstavku 8. člena se črtata prva in tretja alinea.
3. člen
V tretjem odstavku 16. člena se črta besedilo: »ali podatke iz vojaške knjižice, iz katerih je razvidno trajanje služenja vojaškega roka«.
4. člen
V 55. členu se črta besedilo: »ali podatke iz vojaške knjižice, iz katerih je razvidno trajanje služenja vojaškega roka«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-37/2007
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-2611-0033
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost