Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 6018.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) sta Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) na 19. seji, dne 21. maja 2009, in Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 27. seji dne 20. aprila 2009 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06 in 112/07) tako, da se v:
»drugem odstavku 11. člena odloka besedna zveza »Brodarsko društvo Ranca Ptuj« nadomesti z besedno zvezo »Javne službe Ptuj, d. o. o.«, vse v ustreznem sklonu in številu«.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se črta besedna zveza »za vsa plovila«.
3. člen
V 16. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»(3) Pristojbina za plovilo, dolžine preko vsega, znaša za:
– spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon v oziroma iz vode, dolžine do 4 m, 10 točk,
– spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon v oziroma iz vode, dolžine od 4 m do 7 m, 18 točk,
– spuščanje in dvigovanje vseh plovil v oziroma iz vode, dolžine od 7 m do 10 m, 25 točk,
– spuščanje in dvigovanje vseh plovil v oziroma iz vode, dolžine od 10 m dalje, 40 točk,
– spuščanje in dvigovanje plovil ki niso na motorni pogon, dolžine od 3 m do 7 m, 10 točk,
– dnevni privez plovila, 1 točka/1 m na dolžino plovila,
– tedenski privez plovila, 6 točk/1 m na dolžino plovila,
– mesečni privez plovila, 24 točk/1 m na dolžino plovila,
– tri mesečni privez plovila, 63 točk/1 m na dolžino plovila,
– privez plovila v času od 1. maja do 1. oktobra, 90 točk/1 m na dolžino plovila,
– privez plovila čez celo leto, 135 točk/1m na dolžino plovila.«.
V šestem odstavku 16. člena odloka se znesek »100 tolarjev«, nadomesti z zneskom »1,5 evra«.
4. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-1/2005
Ptuj, dne 21. maja 2009
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost