Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2081. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, stran 6006.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01, 17/04, 64/05 in 76/08) se spremeni prvi odstavek 1. člen tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: zavod).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-2/2009-2
Ljubljana, dne 25. maja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost