Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2115. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2008, stran 6069.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2008
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZvarDod, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2009, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2008, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
-------------------------------------------------------------
Leto                 Valorizacijski količniki
-------------------------------------------------------------
1965                       2609960,398
1966                       1973307,437
1967                       1786819,042
1968                       1630898,022
1969                       1416380,948
1970                       1181689,919
1971                        989656,316
1972                        840312,831
1973                        725571,320
1974                        577621,786
1975                        461802,138
1976                        399706,324
1977                        335674,097
1978                        275454,062
1979                        219938,500
1980                        185468,841
1981                        142582,018
1982                        113192,156
1983                        89052,266
1984                        58569,459
1985                        29581,482
1986                        13277,849
1987                         5998,625
1988                         2259,772
1989                         137,739
1990                          28,743
1991                          15,680
1992                          5,277
1993                          3,520
1994                          2,743
1995                          2,308
1996                          2,002
1997                          1,792
1998                          1,635
1999                          1,492
2000                          1,349
2001                          1,205
2002                          1,098
2003                          1,021
2004                          0,966
2005                          0,922
2006                          0,877
2007                          0,813
2008                          0,754
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2009
Ljubljana, dne 3. junija 2009
EVA 2009-2611-0058
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost