Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica, stran 5871.

Na podlagi 3., 7. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/09 – UPB1, 66/06, 112/06, 70/08), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je občinski svet na 14. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica
1. člen
Spremeni se 63. člen Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 85/07).
2. člen
Prvi odstavek 63. člena Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica se na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske nadzorne službe oziroma občinska uprava v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-1/2007
Sodražica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.