Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1873. Odreba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 5497.

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08) minister za pravosodje izdaja
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08 in 23/09) se v 2. členu število »98« nadomesti s številom »99«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Notarska mesta so razporejena tako, da je na vsakem območju okrajnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) eno notarsko mesto, razen:
1. na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je dvaindvajset notarskih mest;
2. na območju Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je devet notarskih mest;
3. na območju Okrajnih sodišč v Kranju in Slovenj Gradcu, kjer so štiri notarska mesta;
4. na območju Okrajnih sodišč v Celju, Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Velenju, kjer so tri notarska mesta;
5. na območju Okrajnih sodišč v Domžalah, Kamniku, Kočevju, Piranu, na Ptuju, Radovljici, Trbovljah in Vrhniki, kjer sta dve notarski mesti.«
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu število »3« nadomesti s številom »4« in za eno mesto določi sedež v Ravnah na Koroškem.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-14/2009
Ljubljana, dne 24. aprila 2009
EVA 2009-2011-0050
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje