Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1781. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, stran 5280.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.
II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V TRGOVINI NA DROBNO
2. člen
Trgovina na drobno se opravlja v prodajalni, v kateri morajo prostori, oprema in naprave ustrezati vrsti in lastnostim blaga, načinu prodaje blaga in pogojem, ki so določeni s tem pravilnikom in z drugimi predpisi.
3. člen
(1) Blago se v prodajalni neposredno prodaja v prodajnem prostoru. Če je v sklopu prodajalne tudi ustrezno urejen prostor ali odprt prodajni prostor, kjer se blago neposredno prodaja, se tudi ta prostor šteje za prodajni prostor.
(2) Skladišče je prostor v prodajalni ali zunaj nje, v katerem se shranjuje blago in embalaža. Skladišče ni obvezen prostor prodajalne.
(3) Razporeditev opreme v prodajalni mora zagotavljati varno gibanje kupcev in zaposlenih v prodajalni ter varno ravnanje z blagom.
4. člen
(1) Če se prodaja nepakirano blago, ki se tehta, mora imeti prodajni prostor na oddelku, kjer je to blago, tehtnico za tehtanje nepredpakiranega blaga. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi in primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. V primeru, da tehtnica nima te funkcije, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso blaga.
(2) Če se prodajajo oblačila, ki se pomerjajo, mora imeti prodajni prostor kabino za pomerjanje oblačil z ogledalom, obešalnikom in sedežem.
(3) Če se prodaja obutev, ki se pomerja, mora imeti prodajni prostor sedež in ogledalo.
(4) V prodajnem prostoru prodajalne, kjer je prodaja samopostrežna, morajo biti nakupovalne košarice ali nakupovalni vozički, razen če to ne ustreza vrsti ali načinu prodaje blaga.
5. člen
(1) Prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda.
(2) Na zunanji strani prodajalne mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.
(3) Pri vhodu v prodajalno mora biti na vidnem mestu urnik obratovalnega časa prodajalne.
(4) Če se opravlja trgovinska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje.
III. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
6. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo ali na tržnici.
7. člen
Potujoča prodajalna mora imeti tako prirejeno vozilo, da omogoča prodajo blaga. Za prodajo blaga s potujočo prodajalno se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Za premično stojnico se šteje mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za prodajo blaga s premično stojnico se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Za prodajni avtomat se šteje tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja. Za prodajo blaga s prodajnim avtomatom se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, petega odstavka 4. člena in prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Za prodajo blaga od vrat do vrat se šteje način prodaje blaga zunaj poslovnih prostorov trgovca kot je to opredeljeno v 4.c poglavju Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE in 126/07), pri čemer mora prodajalec kupcu predložiti dokazilo, s katerim izkaže firmo ali ime in sedež trgovca, priimek in ime prodajalca in pooblastilo za zastopanje, ki ne sme biti starejše od enega leta.
11. člen
Za prodajo blaga na daljavo se uporabljajo določbe 4.b poglavja Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE in 126/07).
12. člen
Tržnica kot posebej organiziran in urejen poslovni prostor omogoča prodajo blaga na odprtem ali v zaprtem tržnem prostoru. Tržnica mora imeti tržni red, ki ga določi upravljavec in potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. Tržnica mora imeti na vidnem mestu tržni red z urnikom obratovalnega časa. Za prodajo blaga na tržnici se uporabljajo določbe 2. in 3. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in 5. člena tega pravilnika.
IV. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V POSEBEJ UREJENEM PROSTORU V TRGOVINI NA DEBELO
13. člen
Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta skladišče in veletržnica.
14. člen
(1) Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga.
(2) Za skladišče za trgovanje z blagom na debelo se smiselno uporabljajo določbe 2. in 3. člena, prvega odstavka 4. člena ter 5. člena tega pravilnika.
15. člen
(1) Veletržnica je posebej urejen prostor, kjer se trguje na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno).
(2) Za veletržnico se smiselno uporabljajo določbe četrtega odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena ter 5. člena tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/03 – popr., 57/93, 110/02 – ZVPot in 24/08 – ZT-1).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/2008/22
Ljubljana, dne 28. aprila 2009
EVA 2008-2111-0008
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti