Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1564. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, stran 4793.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 206. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07), 21. člena Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD – Uradni list RS, št. 126/03), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB in 21/06 odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1. člen
V tretjem členu Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 76/07) se v 2. točki Arheološki spomeniki na koncu teksta dodata dve novi vrstici z besedilom:
»– Zg. Ščavnica – Močnikova kovačija,
– Sv. Ana v Slov. goricah – Hiša Sv. Ana v Slov. goricah 2.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62001-1/2009
Sveta Ana, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost