Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1563. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah, stran 4792.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah
1. člen
V drugem členu Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah (Uradni list RS, št. 38/05) se spremeni število parcel tako, da se dodajo nove parcelne številke, in sicer:
A) Na območjih poselitve (območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v prostorskih aktih občine):
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
|Katastrska|  Parcelna  |Površina| Območje  |  Namen   |
| občina |  številka  | v ha |      |       |
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
|Krivi Vrh |111/4; 111/2; |0,8297 |Ureditveno |Stanovanjska |
|     |153      |    |območje   |gradnja v   |
|     |       |    |naselja   |naselju Sveta |
|     |       |    |Sveta Ana  |Ana      |
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
|Kremberk |171; 177/1;  |0,3060 |Ureditveno |Stanovanjska |
|     |328/4     |    |območje   |gradnja v   |
|     |       |    |naselja   |naselju    |
|     |       |    |Sveta Ana  |Kremberk   |
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
|Zg. Ročica|100/4; 98/1; |1,2   |Ureditveno |Stanovanjska |
|     |24/1; 26/1;  |    |območje   |gradnja v   |
|     |23; 26/1;   |    |naselja   |naselju Krivi |
|     |24/2; 24/3;  |    |Sveta Ana  |Vrh      |
|     |21; 20; 32/8; |    |      |       |
|     |19; 18; 17;  |    |      |       |
|     |16/1; *6/1  |    |      |       |
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
|Zg.    |319      |0,3443 |Ureditveno |Stanovanjska |
|Ščavnica |       |    |območje   |gradnja v   |
|     |       |    |naselja   |naselju Zg.  |
|     |       |    |Sveta Ana  |Ščavnica   |
+----------+--------------+--------+------------+--------------+
B) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov (obstoječa in predvidena):
+----------+----------+--------+----------------+--------------+
|Katastrska| Parcelna |Površina|  Območje   |  Namen   |
| občina | številka | v ha |        |       |
+----------+----------+--------+----------------+--------------+
|Krivi Vrh |61/7;   |0,42  |Območje izven  |Prometna   |
|     |58/1; 75; |    |ureditvenega  |infrastruktura|
|     |78/1;   |    |območja naselja |       |
|     |86/2; 87; |    |– območje javne |       |
|     |97/2;   |    |infrastrukture |       |
|     |99/2; 98; |    |        |       |
|     |107/2;  |    |        |       |
|     |106/2;  |    |        |       |
|     |108/1;  |    |        |       |
|     |108/3;  |    |        |       |
|     |108/2;  |    |        |       |
|     |109;   |    |        |       |
|     |111/1;  |    |        |       |
|     |111/3;  |    |        |       |
|     |118/1   |    |        |       |
+----------+----------+--------+----------------+--------------+
| Zg.   |376; 375; |0,42  |Območje izven  |Prometna   |
|Ščavnica |381/4;  |    |ureditvenega  |infrastruktura|
|     |383/2;  |    |območja naselja |       |
|     |381/7;  |    |– območje javne |       |
|     |383/1;  |    |infrastrukture |       |
|     |381/3;  |    |        |       |
|     |382;   |    |        |       |
|     |381/6;  |    |        |       |
|     |384/3;  |    |        |       |
|     |384/6;  |    |        |       |
|     |384/2   |    |        |       |
+----------+----------+--------+----------------+--------------+
|Lokavec  |122/5;  |0,020  |Območje izven  |Čistilna   |
|     |121/1   |    |ureditvenega  |naprava    |
|     |     |    |območja naselja |       |
|     |     |    |– območje javne |       |
|     |     |    |infrastrukture |       |
+----------+----------+--------+----------------+--------------+
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 47808-1/2009
Sv. Ana, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost