Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina, stran 4799.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in popr. 21/08), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 100/07 UPB1) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji dne 17. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1. člen
V Odloku o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 103/06) se besedilo 27. člena spremeni tako, da glasi:
»Uporabnik mora po preizkusu testnosti kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo v roku 15 dni podpisati Pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo ter uporabi storitev (v nadaljevanju: pogodba).
Kolikor uporabnik pogodbe ne podpiše v roku, se mu do podpisa pogodbe prekine možnost odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo.
Pogodba je tudi podlaga za vnos kanalizacijskega priključka v evidenco priključkov in uporabnikov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2009-1
Tišina, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost