Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1537. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009, stran 4753.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 16. redni seji dne 8. aprila 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
1.
Občina Laško daje soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Laško.
2.
Cena storitve pomoči družini na domu na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 14,66 EUR na efektivno uro.
3.
Občina Laško bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 7,33 EUR na opravljeno uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 4,07 EUR. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencije, znaša 3,26 EUR na uro.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu številka 122-2/2008 z dne 27. 2. 2008.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009.
Št. 122-04/2009
Laško, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.