Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1295. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2009, stran 4167.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 8. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. seji dne 6. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2009
1.
Občina Miren - Kostanjevica izdaja Centru za socialno delo Nova Gorica, Centru za pomoč na domu Klas, soglasje k predlagani uskladitvi cen socialnovarstvene storitve pomoč na domu:
– Cena storitve pomoč družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu za 0,10 strokovnega delavca znaša na mesec 550,85 EUR;
– Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, ki je določena na mesec za 1 redno zaposleno delavko za 8-urni delavnik in 1 javno delavko za 6-urni delavnik, znaša 3.168,60 EUR (za skupno 240 ur (2x120 ur) efektivnega dela).
Cena storitve pomoč na domu na območju Občine Miren - Kostanjevica, ki jo izvaja Center za pomoč na domu Klas v okviru javne službe na osnovi pravilnika v letu 2009, znaša 15,50 EUR na uro opravljene storitve.
2.
Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini 23,95% od cene storitve pomoči na domu in znaša 3,71 EUR na uro.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 dalje.
Št. 011-0001/2009-8
Miren, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.