Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1309. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje, stran 4188.

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 82/05).
II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
2. člen
V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se doda nova alinea:
»– Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje Želimlje, št. proj. Hidroinženiring d.o.o. 30-228-00-2002, marec 06«.
3. člen
V tekstu se napaka v številčenju členov odpravi tako, da se drugi člen s številko 5 preimenuje v 6. člen, 5.a v 6.a člen, 5.b v 6.b člen, 6. v 7. člen, 6.a v 7.a člen, 6.b v 7.b člen, 6.c v 7.c člen, 6.d v 7.d člen, 7. v 8. člen, 7.a v 8.a člen, 7.b v 8.b člen, 7.c v 8.c člen, 7.d v 8.d člen, 8. v 9. člen, 8.a v 9.a člen, 8.b v 9.b člen, 9. v 10. člen, 10. v 11. člen in 11. v 12. člen.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.